ISI PAY ÖLÇER

YASAL DÜZENLEME
“5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun “7” nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici “6”ncı
maddesi gereğince, merkezî ısıtma sistemine sahip mevcut binalar 02.05.2012 tarihi itibari ile; bina
sakinlerinin ısı tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği “Pay Ölçüm” sistemine geçmek zorundadır.”

Yasal Düzenlemenin Gerekçesi:

 • Ülkemizde tüketilen doğalgazın %71’ i konutlarda tüketilmekte.
 • Merkezi sistem ile ısınan konutlarda, doğalgaz tüketimi sırasında ciddi israflar yaşanmakta.
 • Bireysel tüketime bağlı “Isı Pay Ölçüm” sistemi, dünyada 100 yılı aşkın bir süredir kullanılan ve kendini ispatlamış bir tasarruf modeli.
 • “Isı Pay Ölçüm” sisteminin yaygınlaşmasıyla beraber, devletimiz konutlarda doğalgaz tüketiminde ciddi tasarruflar elde etmeyi hedeflemekte.
  YASAL DÜZENLEME YERİNE GETİRİLMEZSE NE OLUR
  İlgili yasa 2007 yılında hazırlandı ve bina yöneticilerine binalarında gerekli çalışmaları tamamlamak için beş sene süre tanıdı. Söz konusu süre 2 Mayıs 2012 tarihinde doldu.
 • 14 Nisan 2008 tarihli, merkezi ısıtma sistemlerinde ısıtma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik gereğince, 2 Mayıs 2012 tarihi itibari ile merkezi sistemle ısınan binalarda ısı giderleri tüketime göre paylaştırılmak zorunda. Bu tarihten sonra ısı giderlerinin; arsa payına, daire sayısına, petek sayısına veya kişi sayısına göre paylaştırılması kanunsuz sayılacak.
 • Binada bireysel ısı ölçüm sistemine geçilmesinden bina yönetim kurulu sorumlu. Yasaya rağmen uygulama yapılmayan binalarda, daire sahipleri bina yönetimi hakkında kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunabilecek.
 • Yasanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk ısıtma döneminde (Kasım 2012) bireysel ısı ölçümü uygulamasına geçilmemesi durumunda; Isı parası ödemek istemeyen daire sakinleri, ısı parasının kanuna aykırı bölüştürüldüğünü öne sürüp, paylaşım kanuna uygun yapılana kadar ısı parası ödemeyebilirler. Böyle bir durumda ısı parası ödemeyen daire sakini kanunen haklı olacağı için, bina yönetimi ilgili daire sahibini icraya veremez veya faiz tahakkuk ettiremez.
 • Bakanlık tarafından yapılacak denetimler sırasında uygulamaya geçmeyen binalara idari yaptırımlar uygulanacaktır.

RADYATÖR BAŞI MALİYET

MALZEME CİNSİ AÇIKLAMABİRİM FİYATADETTOPLAM 
Siemens Isı Payölçer: Montaj Dahil35,00 EUR135,00 EUR
Termostatik radyatör vanası: Danfoss, Montaj Dahil15,40 EUR115,40 EUR
TOPLAM50,40 EUR
KDV DAHİLRADYATÖR BAŞI MALİYET541,20 TL